ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο MISEL GROUP Education, είναι ένα ανεξάρτητο καθετοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, μέλος του ομίλου MISEL GROUP, με την δική του αδειδότηση με κωδικό 2101271, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Share on RedditBuffer this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrPrint this pageShare on YummlyShare on StumbleUponFlattr the authorDigg thisEmail this to someone