ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

"COMBO COURSES"

Tα MISEL GROUP COMBO COURSES, προσφέρουν στους σπουδαστές μας την ευκαρία να ολοκληρώσουν την φοίτηση τους έχοντας διδαχθεί τεχνικές κομμωτικής στο υψηλότερο επίπεδο.

Τα COMBO COURSES αποτελούνται από προγράμματα των MISEL GROUP EDUCATION και MISEL GROUP MASTERCLASS.

Η επιλογή ενός COMBO COURSE γίνεται πάντα με ένα κοινό στόχο που θέτουμε με τους σπουδαστές μας.

Στα MISEL GROUP COMBO COURSES το αποτέλεσμα είναι μόνο ένα …

Θα είσαι ο επόμενος HairDressing Master!

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

Βασικό Επίπεδο

HAIRDRESSING BASIC

Προχωρημένο Επίπεδο

HAIRDRESSING INTERMEDIATE

Ανώτερο Επίπεδο

HAIRDRESSING ADVANCED

Δημιουργικό Επίπεδο

HAIRDRESSING CREATIVE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Πρόγραμμα Γυναικείο

HAIRDRESSING W

Ανδρικό - Barbering

HAIRDRESSING M

Χρώμα και Σχήμα

COLOURING & PERMING

Κούρεμα και Styling

CUTTING & STYLING

Η επαγγελματική επιτυχία είναι άμεσα εξαρτώμενη από το επίπεδο των σπουδών!

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο MISEL GROUP Education, είναι ένα ανεξάρτητο καθετοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, μέλος του ομίλου MISEL GROUP, με την δική του αδειδότηση με κωδικό 2101271, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Share on RedditBuffer this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrPrint this pageShare on YummlyShare on StumbleUponFlattr the authorDigg thisEmail this to someone