Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΕΤΥΧΕ

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΑΣ ΑΠΕΤΥΧΕ

Αυτό μπορεί να σημαίνει ένα από τα εξής:

  • Η τράπεζα δεν εγκρίνει την επιλογή πληρωμής (για παράδειγμα, η πιστωτική κάρτα έχει λήξει, έχει μπλοκαριστεί ή απορρίφθηκε).
  • Υπάρχει ένα υπόλοιπο που εκκρεμεί στο λογαριασμό σας.

Λύσεις

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

Λύση 1: Επιβεβαιώστε ότι η πιστωτική ή χρεωστική κάρτα είναι έγκυρη

Η αγορά σας ενδέχεται να απέτυχε για τους παρακάτω λόγους:

  • Η πιστωτική ή χρεωστική κάρτα δεν έχει ενεργοποιηθεί.
  • Η κάρτα απορρίφθηκε λόγω ανεπαρκούς ορίου.
  • Η κάρτα δεν δέχεται αγορές μέσω Internet ή αυτόματες χρεώσεις.
  • Η εταιρεία έκδοσης της πιστωτικής κάρτας παρεμποδίζει ηθελημένα τη χρήση της κάρτας.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία έκδοσης της πιστωτικής κάρτας σας ή με την τράπεζά σας και βεβαιωθείτε ότι ο τρόπος πληρωμής που χρησιμοποιείτε έχει ενεργοποιηθεί, ότι έχει επαρκές όριο και ότι η συναλλαγή δεν παρεμποδίζεται για κάποιον λόγο.